Флакон с часами от Jaquet Droz за 2,5 миллиона

657